Hans Thoma

SB 251
Thoma, Hans
Wandteller
H 5,5 cm, D 38 cm
 
100,00 €